Vlogfeest Privacy Verklaring

Voor je ligt de privacy verklaring van Vlogfeest. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Vlogfeest.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Vlogfeest

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Vlogfeest. Vlogfeest geeft (online) workshops nieuwe media en mediawijsheid aan kinderen, ouders en docenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan workshops vloggen, TikTok en onderwerpen rondom mediawijsheid.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Vlogfeest verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Vlogfeest, neem dan gerust contact op!

[email protected] | 06 24 55 6951| BTW NL001676515B79 | KVK Nr. 52722376

Vlogfeest, Haagsestraat 38D 2587 TK Den Haag

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Vlogfeest. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Vlogfeest stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Vlogfeest. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Vlogfeest via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 1. Analytics

De website van Vlogfeest verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die Vlogfeest ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Email-Subsribers

De nieuwsbrieven worden verzonden met Email-Subsribers. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Email-Subsribers.

 1. GoDaddy

De website en back-ups van de website worden gehost bij GoDaddy. Gegevens die jij achterlaat op de website van Vlogfeest zijn op de servers van GoDaddy opgeslagen.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Vlogfeest of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Vlogfeest. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Vlogfeest privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Vlogfeest vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vlogfeest. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Vlogfeest. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Vlogfeest opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Vlogfeest al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Vlogfeest vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Vlogfeest niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Vlogfeest jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@vlogfeest onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Vlogfeest verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Vlogfeest via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Vlogfeest de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Vlogfeest met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Vlogfeest behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Vlogfeest dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vlogfeest te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@vlogfeest
Haagsestraat 38D | 2587 TK | Den Haag

BTW NL001676515B79 | KVK Nr. 52722376